Ana içeriğe geçin

Şartlar ve koşullar

Katar’ın Şefleri Sanal Yemek Festivali” etkinliği (bundan böyle “Etkinlik” olarak anılacaktır), Katar Ulusal Turizm Konseyi (“Sponsor”) tarafından organize edilecek ve 1 Nisan 2021 - 12 Mayıs 2021 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilecektir. 

Etkinlik ve ödüller, bu metinde ifade edilen resmi şartlar ve koşullara tabidir ve “Katılımcı”, bu etkinliğe katılmakla söz konusu kurallara tabi olduğunu kabul eder.

Uygunluk

 • Etkinlik, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 18 yaş ve üzeri olan Katar yasal oturum izni sahipleri ve vatandaşlarına açıktır.
 • Katılımcı, Etkinliğe katılım zamanında geçerli bir pasaporta veya Katar kimlik numarasına sahip olmalı ve Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin önceki etkinliklerinden ödül almamış olmalıdır.
 • Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin (Sponsor) ve yan kuruluşlarının çalışanları, yetkilileri, direktörleri, temsilcileri ve onların birinci dereceden yakınları (eş, ebeveynler, kardeşler ve çocuklar) ile hane halkı üyeleri yarışmaya katılamaz.

Katılımcılar aşağıdaki kuralları kabul eder 

 • Katar Ulusal Turizm Konseyi, katılımcılara önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın etkinlik yarışmasında değişiklik yapma veya yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Katar Ulusal Turizm Konseyi; katılımcıların veya üçüncü taraf talepler dahil kimselerin bu Etkinlik sonucunda veya bu Etkinlik ile bağlantılı olarak doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde sebep olduğu tazminat, kayıp, hasar, maliyet veya giderler için hiçbir şekilde yükümlülük üstlenmez.

Etkinlik dönemi

 • Bu Etkinlik, 1 Nisan 2021 tarihinde Doha saatiyle öğlen 12.00’de başlayıp 12 Mayıs 2021 tarihinde Doha saatiyle gece 12.00’de sona erer ve etkinlik dönemi Sponsorun takdirine bağlı olarak uzatılabilir.

Etkinliğe katılım

 • Katar’ın Şefleri Sanal Yemek Festivali’ne katılan restoranlardan herhangi birinin Talabat koleksiyonundaki menü seçenekleri için yapılacak her bir sipariş, müşteriye dijital çekiliş bileti kazanmak için bir (1) şans sunar.
 • Müşteri ne kadar çok sipariş verirse, bu dijital çekiliş biletini kazanmak için o kadar çok şans elde eder.
 • Siparişin yalnızca Katar’ın Şefleri Koleksiyonu seçenekleri için ve yalnızca 1 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılması gerekir.
 • Katar’ın Şefleri Koleksiyonu’na dahil olmayan seçenekler için verilen siparişler, bu yarışma için geçerli kabul edilmez.
 • Sipariş verildikten sonra, sistemde kayıtlı ad ve diğer bilgiler değiştirilemez/düzeltilemez. 

Kazananın belirlenmesi

 • Her cumartesi günü Talabat, aldığı siparişlerdeki isimler arasından yapacağı çekilişle kazananları belirler.
 • Her hafta, herhangi bir Qatar Airways varış noktası için iki (2) bilet kazanan iki (2) isim seçilir.
 • Kazananlar seçildikten sonra Sponsor, Twitter/Instagram/Facebook üzerinden kazanan katılımcının hesabına bir özel mesaj göndererek kendisiyle iletişime geçer.
 • Kazanan katılımcının Ödülü alabilmesi için, mesaj gönderildikten sonra 72 saat içinde mesajı aldığını belirten bir yanıt vermesi gerekir.
 • Söz konusu süre içinde yanıt verilmemesi durumunda alternatif bir katılımcı kazanan olarak belirlenir.
 •  Çekilişin kazananları, ödülü alabilmek için yazılı bir beyanname imzalamalıdır.
 • Katılımcı, bu şartları kabul ederek Katar Ulusal Turizm Konseyi’ne (“Sponsor”) sağlanan verileri pazarlama amacıyla kullanması için yetki vermiş olur.
 • Katar Ulusal Turizm Konseyi, etkinlik şartlarını ve koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüm ödüllerdeki kısıtlamalar

 • Ödüller “mevcut haliyle” sunulur ve herhangi bir garanti altında değildir. Seyahat etmeme kararı alması veya önceden bildirim olmaksızın ödülünün kullanılamaz hale gelmesi durumunda kazananlar, bilet başına 1.000 Katar riyali karşılığında bu ödülü değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Sponsor, herhangi bir sebeple ödülü almaya uygun olmayan, kabul edemeyen ya da ödülden faydalanamayacak olan kazananlara karşı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

Tanıtım ibrası 

Yürürlükteki kanunlara tabi olacak şekilde tüm kazananlar; sponsora adını, sesini, fotoğrafını ve/veya biyografik verilerini, tüm dünyadaki her türlü medya kanallarında reklam, promosyon ve/veya tanıtım amacıyla, kazanana verilen ödül haricinde hiçbir yükümlülüğe veya bedele tabi olmaksızın daimi olarak kullanma hakkını geri alınamaz bir şekilde vermiş olur. 

Gizlilik 

Etkinlik ile bağlantılı olarak gönderilen bilgiler, bu resmi kurallara ve sponsorun gizlilik politikasına (zaman zaman değiştirilebilir) uygun olarak işlenecektir.

Mücbir sebepler

Bu şart ve koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe, Katar Ulusal Turizm Konseyi ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, bölümleri ve çalışanları, yetkilileri, yöneticileri ve temsilcileri, makul kontrolleri dışındaki olaylardan kaynaklanan ilgili yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesinden veya yerine getirilmesindeki gecikmeden yükümlü veya sorumlu değildir. Etkinliğin doğal afetler, savaş, terörizm, patlamalar, yangınlar, seller veya diğer doğal felaketler, kötü hava şartları, grevler, isyan, sivil karışıklık, internet kesintileri veya diğer doğal afetler veya kazananın eylemleri veya Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin makul kontrolü dışındaki diğer oluşumlar nedeniyle feshedilmesi veya herhangi bir ödülün kullanılamaması halinde, Katar Ulusal Turizm Konseyi sorumlu değildir.

Sorumluluk reddi 

 • Bu etkinliğin herhangi bir nedenle düşünüldüğü şekilde uygulanamaması halinde sponsor, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın etkinliği, kazanan seçimini veya ödülleri askıya alma, değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Bu etkinlik; Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, Facelift veya diğer herhangi bir sosyal medya platformu sponsorluğunda, tanıtımında veya yönetiminde değildir ve bu platformlarla ilişkili değildir.
 • Bir kişinin başvurmasına engel olacak herhangi bir teknik arıza veya aksilikten Talabat sorumlu değildir.
 • Teslim alınmayan, eksik veya hasarlı olan ya da başka bir nedenle geçersiz olan başvurulardan Talabat sorumlu değildir.

Geçerli yasa

Bu etkinlik, yürürlükteki tüm yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir ve etkinliği ilgilendiren her türlü soru ve sorun, Katar Devleti kanunları tarafından yorumlanır.

Vergiler

Kazananlar, ödüllere ilişkin geçerli federal veya yerel vergileri ödemekle yükümlüdür.

Sponsor 

 • Bu etkinlik, Katar Ulusal Turizm Konseyi (“Sponsor”) sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
 • Sponsorun kararları nihaidir ve bu etkinlik için her açıdan bağlayıcıdır.
 • Etkinlik, Katar Ulusal Turizm Konseyi sponsorluğunda olup yine Konsey tarafından yürütülür ve herhangi bir yerel devlet dairesinden ve ihalesinden bağımsızdır.