Ana içeriğe geçin

Yasal

Şartlar ve koşullar

Bu sosyal medya yarışması, Katar Ulusal Turizm Konseyi'nde forma satın alınmasına yönelik herhangi bir şart veya yükümlülük ile ilişkili değildir. Her Katılımcının sosyal ağlara katılma veya katılımı reddetme hakkı olacaktır.

1. ÖZET

Spot the Ball” Promosyonu “Promosyon”  Katar Ulusal Turizm Konseyi tarafından yürütülmektedir. Promosyon ve Ödüller bu resmi kurallara tabidir ve Promosyona katılmakla “Katılımcı” söz konusu kurallara bağlı kalacağını kabul eder.

2.

Promosyonun sahibi ve organizatörü yalnızca Katar Ulusal Turizm Konseyi olduğundan Promosyon, herhangi bir iş ortağına herhangi bir sorumluluk yüklemez veya yükümlülük getirmez.

3. UYGUNLUK

a.      Promosyon, 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olan, Promosyona katılım sırasında geçerli bir pasaportu veya Katar Ulusal Kimliği olan ve Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin daha önceki Promosyonlarında hiçbir ödül kazanmamış vatandaşlara ve yasal ikamet izni olan kişilere açıktır.

b.      Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin çalışanları, yetkilileri, direktörleri ve yan kuruluşlarının temsilcileri ve onların birinci dereceden yakınları (eş, ebeveynler, kardeşler ve çocuklar) ile hane halkı üyeleri Yarışmaya katılamaz.

4. PROMOSYON İÇİN UYGUN BÖLGELER

Yasaların izin verdiği ölçüde, aşağıdaki bölgelerden Katılımcılar Promosyona katılmaya hak kazanabilir:

  1. Katar

Katar Ulusal Turizm Konseyi, Promosyon Süresi boyunca diğer ülkeleri de Promosyona dahil etme hakkını saklı tutar.

5. KATILIMCILAR KURALLARI KABUL EDERLER

Tüm Katılımcılar bu Resmi Kurallara uymalıdır. Bu Resmi Kuralların Katar Ulusal Turizm Konseyi tarafından yapılan tüm yorumları nihaidir. Katar Ulusal Turizm Konseyi, Katılımcılara önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Promosyonu değiştirme veya başka bir şekilde geri çekme hakkını saklı tutar. Katar Ulusal Turizm Konseyi, Katılımcıların veya üçüncü taraf iddiaları da dahil olmak üzere herhangi bir kişinin, bu Promosyondan kaynaklanan veya bu Promosyonla ilgili, her nasıl meydana gelmiş olursa olsun, doğrudan, dolaylı, netice kabilinden veya diğer zararlar dahil olmak üzere herhangi bir hak talebi, kayıp, hasar, maliyet veya giderle ilişkili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. PROMOSYON DÖNEMİ

Bu Promosyon 9 Şubat 2021'de saat 10.00'da (Doha saati ile) başlar. Promosyon 14 Şubat 2021'de saat 12.00'de (Doha saati) veya Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin kendi takdirine bağlı olarak karar verebileceği herhangi bir uzatılmış tarihte sona erecektir.

7. PROMOSYONA NASIL KATILABİLİRSİNİZ

a.     KATILMAK VEYA KAZANMAK İÇİN HİÇBİR SATIN ALMA GEREKLİ DEĞİLDİR.

b.      Çevrimiçi katılım:

c.      Katar Ulusal Turizm Konseyi'nin resmi sosyal medya kanallarında veya Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin izleyicileri yarışma hakkında bilgilendiren web sitesini ziyaret ederken özel yarışma sayfasına gidildiğinde bir duyuru yayınlanacaktır. İzleyiciler, Promosyon hakkında daha fazla ayrıntı için bağlantıyı ziyaret etmelidir.

d.      Katılımcı, katılarak, yarışma sayfasında “Şartlar ve Koşullar” altında görüntülenebilecek olan Promosyonun Şart ve Koşullarını kabul etmiş olur.

e.      Sosyal medya platformlarının mevcut politikalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine tabi olmak kaydıyla sosyal medya aracılığıyla katılım mümkündür; Katılımcı takip edecek, cevabı yorumlayacak ve bir arkadaşını etiketleyecektir.

f.       Yalnızca Instagram ve/veya Twitter'da Herkese Açık hesapları olan Katılımcıların katılabileceğini dikkate alın.

8. KAZANANIN BELİRLENMESİ

a.      Promosyon sona erdiğinde, Doha'daki Katar Ulusal Turizm Konseyi’nde bir jüri kurulu tüm geçerli başvuruları gözden geçirecektir. Tüm başvurular, topun nerede olduğuna dair doğru tahmine göre değerlendirilecektir.
Üç (3) kazanan seçilecektir.

b.      Kazanan seçildikten sonra, aşağıdaki şekilde iletişime geçilecektir:

Twitter/Instagram/Facebook:  Katar Ulusal Turizm Konseyi, Katılımcıya ait girişin yapıldığı hesabın sahibine Twitter/Instagram/Facebook üzerinden özel mesaj gönderecektir.

c.       Kazananın, mesajın alındığını onaylayıp ödülü talep etmesi için 72 saati olacaktır. Belirtilen süre içinde yanıt verilmemesi durumunda, alternatif bir kazanan seçilecektir. Kazanan, büyük ödülü almaya hak kazanabilmek için bir Kazanan Taahhüt ve İbra Belgesini imzalamalıdır.

d.      Katar Ulusal Turizm Konseyi, kazanan başvuruyu doğrulamak için kendi ülkesinde veya kazananın ikamet ettiği ülkede ikametgah belgesi isteme hakkını saklı tutar. İkametgah belgesi sunulmadığı takdirde kazanan diskalifiye edilecektir.

9. ÖDÜLLER

a.      Üç (3) kazanan aşağıdaki ödülü alacaktır: bir imzalı Deplasman PSG forması.

b.      Talep edilmeyen ödüller verilmeyecektir.

c.       Ödül devredilemez, satılamaz, değiştirilemez veya başka bir işleme konu olamaz.

d.      Ödülün aşağıdaki (e) paragrafında belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde, Ödül kaybedilecek ve Katar Ulusal Turizm Konseyi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden Ödülü elden çıkarma hakkına sahip olacaktır.

10. TÜM ÖDÜLLERDEKİ KISITLAMALAR

Ödüller "olduğu gibi" ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır. Nakit ödemeye veya ödül ikamesine izin verilmez. Katar Ulusal Turizm Konseyi, Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin takdirine bağlı olarak veya bir Ödülün önceden haber vermeksizin kullanılamaması durumunda, ödülü eşit veya daha yüksek değerde ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Katar Ulusal Turizm Konseyi, Ödül almaya uygun olmayan veya herhangi bir nedenle verilen Ödülü kabul etmeyen veya kullanamayan Ödül Sahibine karşı hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

11. TANITIM AÇIKLAMASI

Yürürlükteki yasaya tabi olarak, her Kazanan, Ödülün Kazanana verilmesi hariç olmak üzere, Katar Ulusal Turizm Konseyi’ne Kazananın adını, sesini, fotoğrafını ve/veya biyografik verilerini reklam, promosyon ve/veya tanıtım amacıyla dünya çapındaki tüm medya türlerinde herhangi bir yükümlülük veya karşılık olmaksızın kalıcı olarak kullanma hakkını geri alınamaz şekilde verir.

12. GİZLİLİK

Promosyon ile bağlantılı olarak gönderilen bilgiler, bu Resmi Kurallara ve Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin Gizlilik Politikasına (zaman zaman değiştirilebilecek şekilde) uygun olarak işlenecektir.

13. MÜCBİR SEBEP

Bu şart ve koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe, Katar Ulusal Turizm Konseyi ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, bölümleri ve çalışanları, yetkilileri, yöneticileri ve temsilcileri, makul kontrolleri dışındaki olaylardan kaynaklanan ilgili yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesinden veya yerine getirilmesindeki gecikmeden yükümlü veya sorumlu olmayacaktır. Promosyonun doğal afetler, savaş, terörizm, patlamalar, yangınlar, seller veya diğer doğal felaketler, kötü hava şartları, grevler, isyan, sivil karışıklık, internet kesintileri veya diğer doğal afetler veya kazananın eylemleri veya Katar Ulusal Turizm Konseyinin makul kontrolü dışındaki diğer oluşumlar nedeniyle feshedilmesi veya herhangi bir ödülün kullanılamaması halinde, Katar Ulusal Turizm Konseyi sorumlu değildir.

14. SORUMLULUK REDDİ

a.      Bu Promosyon herhangi bir nedenle tasarlandığı şekilde uygulanamazsa, Katar Ulusal Turizm Konseyi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Promosyonu, kazanan seçimini veya ödülleri önceden haber vermeksizin askıya alma, değiştirme veya feshetme hakkını saklı tutar. Bu Promosyon, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, Facelift veya başka herhangi bir sosyal medya platformu tarafından desteklenmemekte, onaylanmamakta veya yönetilmemektedir veya bunlarla ilişkili değildir.

b.      Bir kişinin başvurmasına engel olacak herhangi bir teknik arıza veya aksilikten Katar Ulusal Turizm Konseyi sorumlu olmayacaktır.

c.       Teslim alınmayan, eksik veya hasarlı ya da başka bir nedenle geçersiz olan başvurulardan Katar Ulusal Turizm Konseyi sorumlu olmayacaktır.

15. GEÇERLİ YASA

Bu Promosyonla ilgili tüm konular ve sorular, Katar Devleti’nde geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere tabidir. Promosyon, kanunen yasaklandığı veya kısıtlandığı durumlarda geçersiz sayılır. 

a.      Katar Devleti Dışında

                     I.        Tüketicilerle (özel sıfatla hareket eden bireyler olarak) yapılan sözleşmelerle ilgili olarak, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının ("Kanunlar") şunları gerektirdiği durumlarda:

                   II.        Kanunlar, bu tür herhangi bir sözleşme için geçerli olacaktır ve

                  III.        İkamet ettiğiniz ülke mahkemelerinde (“Mahkemeler”) dava açabilirsiniz, ardından Promosyon ve bu Şartlar ve Koşullar belgesi, Yasalara ve Mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

b.      Katar Devleti içinde

                  I.           Bu Yarışma ile ilgili tüm konu ve soruların yanı sıra şartlar ve koşullar da dahil olmak üzere bu Promosyon, Katar Devleti yasalarına tabi olacaktır ve yetkili Katar mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.

c.       Bu Kurallarda belirtilenler dışında, bu Kurallar ile Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin belirli konularda sahip olabileceği diğer düzenlemeler arasında çelişki olması durumunda, bu Kurallar geçerli olacaktır.

16. MÜLKİYET

Bu Promosyon, Katar Ulusal Turizm Konseyi’ne aittir. Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin kararları, bu Promosyonla ilişkili olarak her açıdan nihai ve bağlayıcıdır.