Skip to main content

Yasal

Şartlar ve koşullar

1. GİRİŞ

(a) Bu site, kayıtlı ofisleri PO Box 24624, Al Jasra Tower, Lusail, Doha, Katar adresinde bulunan Katar Ulusal Turizm Konseyi’ne aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Bu şartlar ve koşullarda (“Şartlar ve Koşullar”) "biz", "bizim" veya "bize" gibi ifadeler, KATAR ULUSAL TURİZM KONSEYİ anlamına gelir. "Siz" ve "Sizin" ifadeleri, bu siteye erişen kişileri ifade eder (bu siteye başka kişiler adına erişen kişiler dahil).

(b) Lütfen www.visitqatar.qa sitesini ("Web Sitesi") kullanımınız için geçerli olan Şartlar ve Koşulları dikkatlice okuyun. Siteyi/siteleri kullanarak, Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz.

(c) Şartlar ve Koşulları zaman zaman size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın revize edebiliriz. Bu Web Sitesini kullanarak, sitenin en son sürümüne bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

(d) Web Sitesinin bazı bölümlerini veya özelliklerini kullanmanız, ek şartlara ve koşullara tabi olabilir. Bu tür bir durumda, buna göre bilgilendirileceksiniz ve bu ek şartlar ve koşullar:

 1. bu şartlara ve koşullara ek olarak sitenin/sitelerin bu tür bölümlerini veya özelliklerini kullanmanız için geçerli olacaktır ve
 2. herhangi bir tutarsızlık olması durumunda Şartlar ve Koşullara amir olacaktır.

 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

(a) Sitedeki/Sitelerdeki İçeriğin telif hakkı, ticari marka ve muhtemelen diğer fikri mülkiyet haklarına tabi olduğunu kabul etmektesiniz. Bu Hüküm ve Koşullarda "İçerik", Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla görebileceğiniz, okuyabileceğiniz, duyabileceğiniz, yükleyebileceğiniz, indirebileceğiniz veya erişebileceğiniz her şey anlamına gelir (mesajlar, dosyalar, veriler, yazılım, resimler, sanat eserleri, grafikler, tasarım, fotoğraflar, çizimler, metinler, müzikler, şarkılar, videolar, etiketler ve diğer materyaller veya sitedeki/sitelerdeki konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

(b) Tarafımızdan veya yasalarca açıkça yetkilendirilmediğiniz sürece, aşağıdakilerden herhangi birini kendiniz yapmamalı veya aşağıdakileri yapması için herhangi bir kişiye izin veya yetki vermemelisiniz:

 1. önceden yazılı iznimiz olmadan herhangi bir şekilde herhangi bir İçeriği satmak, çoğaltmak, yayınlamak, dağıtmak, genel olarak iletmek (ör. çevrimiçi olarak erişilebilir kılmak veya elektronik olarak iletmek suretiyle), değiştirmek, sergilemek, kamuya açık olarak ifa etmek, İçerikten herhangi birini temel alan türev çalışmalar hazırlamak veya uyarlamak, yeniden yayınlamak veya başka bir şekilde kullanmak (veya İçeriğin kolayca tanımlanabilen herhangi bir kısmı) veya
 2. Web Sitesini veya herhangi bir İçeriği kullanan herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını başka şekilde ihlal etmek.

(c) Web Sitesinde veya Web Sitesi ile ilgili olarak yaptığınız hiçbir şey, açıkça belirtilmediği sürece, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devretmeyecek veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını lisanslamayacaktır.

(d) Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin, "Qatar" pazarlama logosunun, VISITQATAR.QA alan adının/adlarının, Web Sitesinde Katar Ulusal Turizm Konseyi reklamlarında görünen reklam etiketi satırlarının telif hakkı ve ticari markalarının sahibi olduğunu kabul etmektesiniz. Katar Ulusal Turizm Konseyi, Katar Ulusal Turizm Konseyi Ticari Markaları ile ilgili tüm hakları saklı tutar. Önceden yazılı onayımız olmadan Katar Ulusal Turizm Konseyi Ticari Markalarından hiçbirini kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Web Sitemizde görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

3. SİTE İÇERİĞİ

(a) Web Sitesinin/Sitelerinin İçeriğini güncel tutmaya çalışırız. Ancak, İçeriğin doğruluğunu veya güncelliğini garanti etmiyoruz.

(b) Web Sitesindeki/Sitelerindeki İçeriğin herhangi bir zamanda değişebileceğini kabul etmektesiniz.

(c) Web Sitesinde/Sitelerinde üçüncü taraf tedarikçiler tarafından verilen tüm fiyatlar, aksi belirtilmedikçe ABD doları cinsindendir ve zaman zaman değişebileceğinden yalnızca bir kılavuz olarak kullanılmalıdır.

(d) Makaleler, sponsorluklar ve promosyonlar dahil olmak üzere Web Sitesindeki/Sitelerindeki İçeriğin bir kısmı ücretli reklamı (Sponsorlu İçerik) teşkil eder. Bu, Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin Sponsorlu İçeriği Web Sitesinde/Sitelerinde yayınlaması veya yayması karşılığında bir ödeme veya başka bir fayda almış olabileceği anlamına gelir. Katar Ulusal Turizm Konseyi, Sponsorlu İçeriği doğrulamaz, desteklemez veya başka bir şekilde onaylamaz.

(e) Web Sitesine/Sitelerine İçerik yükleyen kamu üyeleri tarafından ifade edilen görüşler bizim görüşümüz değildir ve Web Sitesinde/Sitelerinde üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan herhangi bir İçerikle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz ve içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değiliz. Web Sitesinde/Sitelerinde yayınlanan İçeriğe güvenmenizle ilgili her türlü risk size aittir.

4. WEB SİTESİNİ KULLANIMINIZ

(a) Şunları yapmamalısınız:

 1. 18 yaşını doldurmamışsanız Web Sitesini/Web Sitelerini bir ebeveyn veya vasinin yetkisi ve denetimi olmadan kullanmamalısınız. Yürürlükteki herhangi bir Kanun kapsamında reşit olma yaşının üzerinde olduğunuzu ve bu anlaşmayı akdetmek için yasal ehliyete sahip olduğunuzu ve bu Web Sitesini buradaki Şart ve Koşullara uygun olarak kullanacağınızı garanti edersiniz. Bu Web Sitesini tüm kullanımınızdan mali olarak sorumlu olmayı kabul edersiniz;
 2. Web Sitesini/Sitelerini veya Web Sitesi/Siteleri ile bağlantılı veya Web Sitesi/Siteleri aracılığıyla sunucuları veya diğer yazılım, donanım veya ekipmanı bozmamalı veya bunlara müdahale etmemelisiniz;
 3. izin verip vermeme kararı kesin takdirimize bağlı olmak kaydıyla (bizim için kabul edilebilir koşullar altında) açık yazılı iznimiz olmadan Web Sitemizden/Sitelerimizden herhangi bir İçeriği çoğaltmamalısınız;
 4. Web Sitesini/Web Sitelerini kullanımınızla ilgili herhangi bir Yürürlükteki Yasayı ihlal etmemelisiniz veya
 5. Web Sitesinin/Sitelerinin diğer kullanıcıları hakkında kişisel verileri veya özel bilgileri kullanmamalı veya yaymamalısınız.

(b) Bu Şartlar ve Koşullarda, herhangi bir kişi, eylem veya şeyle ilgili olarak Yürürlükteki Yasa, o kişi, eylem veya şeyle ilgili olarak aşağıdaki anlama gelir:

 1. herhangi bir ülkenin (veya bir ülkenin siyasi alt bölümünün) herhangi bir yasası, kuralı veya düzenlemesi;
 2. herhangi bir ülkedeki (veya bir ülkenin siyasi alt bölümündeki) herhangi bir lisans kapsamındaki herhangi bir yükümlülük ve
 3. herhangi bir ülkede (veya bir ülkenin siyasi alt bölümünde) bir düzenleyicinin herhangi bir yasal ve bağlayıcı tespiti, kararı veya yönlendirmesi.

5. BAĞLANTILAR, İNDİRMELER, EKLENTİLER, ÖZELLİKLER VE REKLAMLAR

(a) Web Sitesine/Web Sitelerine bağlı tüm indirmeleri, eklentileri, özellikleri veya reklamlarını incelemedik ve Web Sitesine bağlı herhangi bir web sitesi de dahil olmak üzere bu tür Web Sitesi dışı reklamlar veya arama motorları aracılığıyla sunulan materyallerin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değiliz (toplu olarak Üçüncü Taraf Malzemesi). Web sitemizin/Web sitelerimizin herhangi bir Üçüncü Şahıs Materyaline bağlanması, bağlantılı materyali onayladığımız anlamına gelmez ve bağlantıları riski size ait olmak üzere kullanırsınız. Bu bağlantıları veya burada sağlanan açıklamaları veya bilgileri kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir hak talebi, kayıp, maliyet, masraf veya herhangi bir türde (yasal ücretler dahil) sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz.

(b) Katar Ulusal Turizm Konseyi tarafından açıkça izin verilmedikçe Web Sitesinde/Sitelerinde yer alan herhangi bir indirilebilir İçeriği; çoğaltmak, başka bir web sitesindeki İçeriğe uyarlamak, İçeriği kamuya açık hale getirmek, İçeriği başka bir web sitesine eklemek veya İçerik hakkında yanıltıcı veya yanlış beyanlarda bulunmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kötüye kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

(c) Web Sitesindeki/Sitelerindeki reklam verenlerle yazışmalarınız veya ilişkileriniz veya promosyonlarına veya işlerine katılımınız yalnızca siz ve bu reklam verenler arasındadır. Bu tür işlemlerden veya Web Sitesinde/Web Sitelerinde reklamların bulunmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacağız.

6. TAZMİNAT

Katar Ulusal Turizm Konseyi ve iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, yetkililerini, temsilcilerini, çalışanlarını, iş ortaklarını ve lisans verenlerini, gönderdiğiniz, ilettiğiniz, aktardığınız veya başka şekillerde Web sitesinde/sitelerinde kullanıma sunduğunuz İçerikten, Web sitesini/sitelerini kullanımınızdan, Web sitesine/sitelerine olan bağlantınızdan, bu Şartları ve Koşulları ihlal etmenizden veya başkasının haklarını ihlalinizden dolayı bize karşı doğan herhangi bir hak talebine karşı, bu tür bir hak talebiyle ilgili tüm zararlar, kayıplar ve her türlü giderler (makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri ile birlikte) dahil olmak üzere tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz.

7. KAYIT

(a) Kayıtlı bir kullanıcı olmak için kayıt detaylarınızı Web Sitesinde açıklanan şekilde tamamlamanız gerekir. Kayıt ücretsizdir ancak devredilemez. Kayıt formunda istendiği şekilde kendiniz hakkında doğru, kesin ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul etmektesiniz.

(b) Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kaydınızı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını saklı tutarız. Bu Şartları ve Koşulları ihlal ettiği için Web Sitesinde/Sitelerinde askıya alınmış bir kullanıcı veya can sıkıcı, yasa dışı ya da uygunsuz yorumlarından/katkılarından dolayı başka bir web sitesinin kullanıcısı olarak askıya alınmış bir kullanıcı tarafından veya onun adına yapıldığından şüphelendiğimiz kullanıcı hesabı kayıt taleplerini kabul etmeyiz.

(c) Hesap oturum açma adınızın ve parolanızın kesin gizliliğini korumaktan ve hesap ve parolanız kullanılarak gerçekleştirilen her türlü etkinlikten siz sorumlusunuz. Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:

 1. parolanızın veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını veya diğer bir güvenlik ihlalini derhal bize bildireceksiniz ve
 2. her oturumun sonunda hesabınızdan çıktığınızdan emin olacaksınız. Şifrenizin yayılmasını ve kullanımını kontrol etmek, hesabınıza erişimi ve hesabınızın kullanımını kontrol etmek ve hesabınızı iptal etmek istediğinizde bizi bilgilendirmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

(d) Bu hükme uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacağız.

8. BİLGİ GÜVENLİĞİ

Ne yazık ki, internet üzerinden veri aktarımlarının tamamen güvenli olduğu garanti edilememektedir. Bu tür bilgileri korumaya çaba göstermekle birlikte, bize ilettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti ve temin etme olanağımız bulunmamaktadır. Buna göre, bize ilettiğiniz herhangi bir bilgi, riski size ait olmak üzere iletilir, ancak iletiminizi aldığımızda, bu tür bilgilerin güvenliğini yürürlükteki yasalara uygun olarak korumak için makul adımları atarız.

9. SORUMLULUK REDDİ

(a) Web Sitelerini kullanımınızın riski size aittir. Bilgileri doğrulamak için önce kendi sorgulamalarınızı yapmadan, Web Sitelerinde yayınlanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir beyana güvenmemelisiniz.

(b) Yürürlükteki Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde tüm garantileri ve yükümlülükleri hariç tutarız. Bir yargı yetkisi, zımni garantilerin veya yükümlülüğün hariç tutulmasına izin vermiyor ancak belirli bir azami ölçüde sınırlamaya izin veriyorsa garantilerimizi ve yükümlülüğümüzü bu ölçüde sınırlandırırız.

(c) Yasaların izin verdiği ölçüde, Web Sitesinde/Sitelerinde yer alan veya Web Sitelerinde bağlantı verilen tüm bilgiler, ticari elverişlilik, belirli amaca uygunluk, güvenlik, kalite, kusurlardan arilik veya ihlal etmemeye ilişkin zımni garantiler dahil olmak üzere, duruma ilişkin herhangi bir garanti veya beyan olmaksızın, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekliyle" sağlanır.

(d) Yasaların izin verdiği ölçüde, aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz:

 1. Web Sitesinde/Sitelerinde yer alan veya bunlarla bağlantılı materyaldeki herhangi bir beyan veya
 2. Web Sitelerini ve İçeriğini kullanmanız (veya kullanamamanız) nedeniyle herhangi bir şey yapmanız veya yapmamanız ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp. Bunlara; garanti, sözleşme, haksız fiil, ihmal veya diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı olsun veya olmasın ve bu tür zararın olasılığını bilip bilmediğinize bakılmaksızın sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı her türlü iddia, kayıp, maliyet, gider veya zarar dahildir (avukatlık ücretleri dahil).
 • (A) malların değiştirilmesi veya eşdeğer malların tedariki;
 • (B) malların onarımı;
 • (C) malları değiştirme veya eşdeğer mal edinme maliyetinin ödenmesi veya
 • (D) malların onarılması için gereken masrafların ödenmesi veya

  hizmetler durumunda:
 • (A) hizmetlerin tekrar sağlanması veya
 • (B) hizmetlerin tekrar tedarikinin maliyetinin ödenmesi.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

(a) Şartlar ve Koşulların herhangi bir kısmının uygulanamaz olduğu kabul edilirse, uygulanamaz olan kısım mümkün olan en geniş ölçüde uygulanacak ve geri kalan kısım tam olarak geçerliliğini sürdürecektir.

(b) Şartlar ve Koşullar ve Web Sitesinin/Sitelerinin ve bunların herhangi bir İçeriğinin kullanımı, her bakımdan Katar Devleti yasalarına tabidir. Katar mahkemeleri, sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı yargılamak için münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacaktır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin uygun gördüğü herhangi bir ülkede size karşı dava açma hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

Başkalarının erişimine ve kullanımına izin verilmeye devam etse bile, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesini ve İçeriği kullanımınızı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya tamamen sona erdirebileceğimizi veya askıya alabileceğimizi kabul edersiniz. Bu tür bir askıya alma veya sonlandırmayı takiben, (a) Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmalı ve (b) İçeriğin herhangi bir kısmından çıkarmış olduğunuz tüm kopyaları imha etmelisiniz. Bu şekilde bir sonlandırılması, askıya alma veya durdurma işleminin ardından Web Sitesine ve İçeriğe erişilmesi, izinsiz giriş eylemi kabul edilecektir. Ayrıca, Web Sitesine ve İçeriğe erişiminizin herhangi bir şekilde sonlandırılmasından veya askıya alınmasından dolayı Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacağımızı kabul edersiniz.

Şartlar ve koşullar