Ana içeriğe geçin

Sidra uzmanları

Sidra Medicine uzmanları ile tanışın ve buradaki uzmanlık alanlarında sunulan sağlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

  

Sidra uzmanları

Dr. Khalid Al-Kharazi

Kıdemli Nöroşirürji Uzmanı

Pediyatrik Nöroşirürji

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: pediyatrik nöroşirürji, özellikle beyin tümörü, hidrosefali, travmatik beyin hasarı, epilepsi, omurga tümörü, konjenital omurga malformasyonları.

Pediyatrik Nöroşirürji

Dr. Khalid Al-Kharazi, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Pediyatrik Nöroşirürji bölümü Kıdemli Nöroşirürji Uzmanıdır.

Sidra Medicine’de görev alan Dr. Al-Kharazi özellikle beyin tümörü, hidrosefali, travmatik beyin hasarı, epilepsi, omurga tümörü, konjenital omurga malformasyonu olmak üzere pediyatrik nöroşirürji alanında uzmanlaşmıştır.

Kariyer

Sidra Medicine’deki görevinden önce Dr. Al-Kharazi, Ürdün Üniversitesi nöroşirürji bölümünde yardımcı doçent ve eğitim programı direktörü olarak görev almıştır.

Nöroşirürji alanında Almanya (Facharzt), Avrupa (UEMS ve EANS) ve Ürdün kurul sertifikalarına sahiptir.

Dr. Al-Kharazi, tıp ve cerrahi alanındaki eğitimini Ürdün Üniversitesinde tamamlamıştır. Nöroşirürji uzmanlığı setrifikasını Edinburgh Royal College of Surgeons’dan almış ve Kanada, Vancouver’da bulunan British Columbia Çocuk Hastanesinde alt uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

  

Sidra uzmanları

Dr. Ian Pople

Bölüm Başkanı

Pediyatrik Nöroşirürji

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: pediyatrik nöroşirürji, özellikle hidrosefali, spastisite ve epilepsi cerrahisi. Spastik diplejik serebral palsili çocuklara baklofen pompası implantasyonu ve selektif dorsal rizotomi prosedürleri.  

Pediyatrik Nöroşirürji

Dr. Ian Pople, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Nöroşirürji Bölüm Başkanıdır. Dr. Pople, özellikle hidrosefali, spastisite ve epilepsi cerrahisi ve baklofen pompası implantasyonu olmak üzere pediyatrik nöroşirürji alanında uzmanlaşmıştır. Ayrıca endoskopik teknikler ile hidrosefali tedavisi ve yeni teknikler ile yenidoğan hidrosefali tedavisi konularında da uzmanlığa sahiptir.

Dr. Pople, Sidra Medicine’de pediyatrik epilepsi ve alt ekstremite spastisitesi için spastisite cerrahisi alanlarında cerrahi hizmetler sunan güvenli ve sürdürülebilir bir acil nöroşirürji servisi geliştirilmesini sağlamıştır. Ekibi ayrıca kraniyofasiyal, spinal ve nöroonkoloji hizmetleri gibi diğer önemli hizmetlerin klinik ve araştırma faaliyetlerini de desteklemektedir.

Dr. Pople’nin araştırma alanları ağırlıklı olarak yenidoğan ve çocuklarda hidrosefali, kafa travması, spina bifida ve alt ekstremite spastisitesi tedavisidir. Endoskopik teknikler ile hidrosefali tedavisi ve yeni teknikler ile neonatal hidrosefali tedavisi konularında da uzmanlığa sahiptir ve çocuklarda beyin tümörlerinin nöropsikolojik etkilerini incelemektedir.

Kariyer

Ayrıca gergin omurilik sendromu ve epilepsi özel uzmanlık alanlarıdır. Dr. Pople, kariyeri boyunca spastik diplejik serebral palsili çocuklara 180’den fazla selektif dorsal rizotomi prosedürü uygulamıştır. Sidra Medicine’deki görevinden önce Dr. Pople, Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinde (Bristol NHS Trust’ın bir parçası) Pediyatrik Nöroşirürji ekibinin lideri olarak Çocuklar için Epilepsi Cerrahisi ve SDR Hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir.

Dr. Pople, Birleşik Krallık’ta bulunan Sheffield Üniversitesinden mezundur. Nöroşirürji pratiğini Leeds, Londra’da (Great Ormond Street Hastanesi) ve Bristol’da yapmıştır. ABD, Memphis’te bulunan Le Bonheur Çocuk Hastanesinde ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesinde Pediyatrik Nöroşirürji alanında alt uzmanlık eğitimi almıştır. 

  

Sidra uzmanları

Dr. Mamoun Elawad

Bölüm Başkanı

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: alerjik ve otoimmün bağırsak hastalıkları, tanısal ve terapötik endoskopi, gastroenteroloji ve inflamatuar bağırsak hastalığı.

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Dr. Mamoun Elawad, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Başkanıdır.

Bölüm; 0-18 yaş arası çocuklarda kompleks gastrointestinal, karaciğer ve beslenme bozukluklarının tedavisi için kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Aynı zamanda inflamatuar bağırsak hastalığı, çölyak hastalığı, bağırsak yetmezliği ve kompleks alerjilerin tedavisi konularında uzman kliniklere sahiptir. Gastroözofageal reflü bozukluğu, intestinal psödoobstrüksiyon gibi intestinal nöromüsküler bozukluklar, eozinofilik gastrointestinal hastalık, yenidoğan hepatit, konjenital biliyer atrezi ve son evre karaciğer hastalıkları gibi akut ve kronik hepatobiliyer ve pankreas bozuklukları ve konjenital ve genetik kaynaklı gastrointestinal ve hepatobiliyer bozuklukları olan çocuklarla ilgilenmektedir.

Dr. Elawad; alerjik ve otoimmün bağırsak hastalıkları, tanısal ve terapötik endoskopi, gastroenteroloji ve inflamatuar bağırsak hastalığı alanlarında uzmanlaşmıştır. Başlıca araştırma alanları otoimmün bağırsak hastalıkları, inflamatuar bağırsak hastalığı genetiği, erken başlangıçlı inflamatuar bağırsak hastalığı, hematopoetik kök hücre nakli ve gastrointestinal gıda alerjileridir.

Kariyer

Sidra Medicine’deki görevinden önce Dr. Elawad, Birleşik Krallık’ta bulunan Great Ormond Street Hastanesinde gastroenteroloji bölüm başkanlığı ve University College London’da kıdemli öğretim üyeliği yapmıştır. Otoimmün ve inflamatuar bağırsak hastalıkları tedavisinde Hematopoetik Kök Hücre Nakli için dünya çapında ilk öncü programın kurucusudur. Aynı zamanda erken başlangıçlı inflamatuar bağırsak hastalıkları olan çocukların tanı ve tedavisini denetleyen Avrupa GENIUS grubunun kurucu ortağıdır.

Dr. Elawad, Birleşik Krallık’ta bulunan Great Ormond Street Hastanesi, Chelsea ve Westminster Hastanesi, Oxford John Radcliff Hastanesi ve King’s College Hastanesinde pediyatrik gastroenteroloji eğitimi almıştır.

  

Sidra uzmanları

Dr. J. L. Pippi Salle

Bölüm Başkanı

Pediyatrik Üroloji

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: rekonstrüktif pediyatrik üroloji, hipospadias, mesane ekstrofisi ve epispadias, interseks, hidronefroz.

Pediyatrik Üroloji

Dr. J. L. Pippi Salle, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Pediyatrik Üroloji Bölüm Başkanıdır. Bölüm; bebekler, çocuklar ve gençlerde idrar (böbrekler ve mesane) ve üreme yolları hastalıklarını teşhis ve tedavi etmektedir. 

Dr. Salle, rekonstrüktif pediyatrik üroloji alanında uluslararası düzeyde tanınan bir uzmandır. Üriner inkontinans, cinsiyet gelişimi bozuklukları, hipospadias ve üreteropelvik bileşke tıkanıklığının tedavisi için yeni teknikler geliştiren yenilikçi bir cerrahtır.

Araştırma alanları arasında ekstrofi ve epispadias tedavisi için orijinal teknikler, ürogenital sinüs ve cinsiyet gelişim bozuklukları, klitoroplasti, refrakter üriner inkontinans, hipospadias ve hidronefroz yer almaktadır.

Kariyer

Sidra Medicine’deki görevinden önce Dr. Salle, Kanada, Toronto’da bulunan Hospital for Sick Children’da Üroloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 30’dan fazla ülkede misafir öğretim üyesi ve misafir cerrah olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında Dünya Çocuk Cerrahları Federasyonu (WOFAPS) tarafından dünya çapında pediyatrik ürolojiye yaptığı akademik katkılardan dolayı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Amerikan Pediyatri Akademisi Üroloji Bölümü, Pediyatrik Üroloji Derneği ve Kanada Royal College of Physicians and Surgeons üyesidir.

  

Sidra uzmanları

Dr. Mitchell Stotland

Bölüm Başkanı

Plastik ve Kraniyofasiyal Cerrahi

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: kraniyofasiyal cerrahi, yarık dudak ve damak cerrahisi, kulak rekonstrüksiyonu, yüz travması rekonstrüksiyonu, jinekomasti, genel rekonstrüksiyon.

Plastik ve Kraniyofasiyal Cerrahi

Dr. Mitchell Stotland, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Plastik ve Kraniyofasiyal Cerrahi Bölüm Başkanıdır.

Dr. Stotland, 2014 yılında Sidra Medicine’de görev yapmaya başlamıştır. Hastanenin pediyatrik plastik ve kraniyofasiyal cerrahi bölümünü kurarak cerrahi rekonstrüksiyon gerektiren konjenital ve sonradan edinilmiş rahatsızlığı olan çocuk ve gençlere kapsamlı ve son derece modern bir bakım hizmeti sağlamaktadır.

Bölüm tarafından sunulan benzersiz hizmetlerden bazıları şunlardır: multidisipliner pediyatrik yarık dudak ve damak ve kraniyofasiyal klinikleri, el cerrahisi klinikleri, kraniyosinostoz onarımı, konjenital ve sonradan edinilmiş el deformiteleri için rekonstrüktif prosedürler, yüz felci ve mikrotia nedeniyle total kulak rekonstrüksiyonu. Klinikler ayrıca kompleks kraniyofasiyal sendromlar için kraniyal ve frontofasiyal rekonstrüktif prosedürlerin yanı sıra rekonstrüksiyon mikrocerrahi (el, alt ekstremite, baş ve boyun vb.) de sunmaktadır. 

Kariyer

Dr. Stotland, Sidra Medicine’deki görevine ek olarak Katar’daki Weill-Cornell Tıp Fakültesinde Klinik Cerrahi Doçentidir. Dr. Stotland’ın araştırmaları son 15 yıldır yüz farklılıklarının sosyal algısı üzerine yoğunlaşmıştır ve yüz bulaşıcılığının ve konjenital deformitenin fonksiyonel MR ve göz izleme yollarıyla değerlendirilmesi gibi yaklaşımları içeren çalışmalarda baş araştırmacı olarak görev almıştır.

Dr. Mitchell Stotland, Kanada’nın Montreal şehrindeki McGill Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Cerrahi eğitimi McGill’de Plastik Cerrahi ihtisası ve ardından Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde Dr. Henry Kawamoto ile Kraniyofasiyal Cerrahi uzmanlık eğitimi ile devam etmiştir. Dr. Stotland ayrıca Dartmouth Sağlık Politikası ve Klinik Uygulamalar Enstitüsüne katılmış ve yüksek lisansını Değerlendirici Klinik Bilimler alanında yapmıştır. 

  

Sidra uzmanları

Dr. Faisal Abdulkader 

Bölüm Başkanı

Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: kulak burun boğaz, odyoloji, obstrüktif uyku apnesi, hava yolu rekonstrüksiyonu, konjenital baş ve boyun hastalıkları.

Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji

Dr. Faisal Abdulkader, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Bölüm Başkanıdır.

Dr. Abdulkader, çocuklarda obstrüktif uyku apnesi, hava yolu rekonstrüksiyon prosedürleri ve konjenital baş ve boyun hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır.

Dr. Abdulkader eğitim ve öğretimle yoğun bir şekilde ilgilenmektedir ve Sidra Medicine'deki görevinin yanı sıra Katar Weil Cornell Tıp Fakültesinde klinik Yardımcı Doçenttir. Dr. Abdulkader ayrıca Arap Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kurulunda denetçi olarak yer almaktadır.

Kariyer

Dr. Abdulkader, Sidra Medicine’deki görevinden önce Hamad Medical Corporation’ın Kulak Burun Boğaz bölümünde Kıdemli Uzman Doktor olarak görev yapmış ve burada pediyatrik baş ve boyun cerrahisi alanında çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca kendi bölümünde asistan doktor eğitiminin başlatılmasına da yardımcı olmuştur.

Dr. Faisal Abdulkader, İngiltere’de bulunan Southampton Üniversitesi Southampton Tıp Fakültesinden mezundur. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında cerrahi eğitimini tamamlamış ve Edinburgh Royal College of Surgeons’ta öğretim üyeliğine layık görülmüştür.

Kanada, Ontario’da bulunan Toronto Üniversitesine bağlı Hospital for Sick Children’da Pediyatrik Kulak Burun Boğaz alanında alt uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Ardından İrlanda Royal College of Surgeons’ta Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kalite ve Emniyet alanında yüksek lisans yapmıştır.

  

Sidra uzmanları

Dr. Husam Kayyali     

Bölüm Başkanı

Pediyatrik Nöroloji

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: pediyatrik nöroloji, kompleks epilepsi tedavisi, epilepsi cerrahisi, klinik nörofizyoloji ve ketojenik diyet.

Pediyatrik Nöroloji

Dr. Husam Kayyali, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Pediyatrik Nöroloji Bölüm Başkanıdır.

Sidra Medicine’nin nöroloji bölümü; nöromüsküler ve hareket bozuklukları, nörokutanöz ve baş ağrısı bozuklukları ile nöroimmünoloji alanlarında hizmet vermektedir. Diğer çalışma alanları arasında nöbet geçiren çocukların bakımı ve tedavisi, beyin ve periferik sinir sisteminde otoimmün bozukluklar, Guillian Barre sendromu, Ataksi, uyku bozuklukları ve felç yer almaktadır.

Dr. Kayyali; pediyatrik nöroloji, kompleks epilepsi tedavisi, epilepsi cerrahisi ve klinik nörofizyoloji alanlarında uzmanlaşmıştır. Ketojenik diyet konusuyla özel olarak ilgilenmektedir. Kendisi aynı zamanda Sidra Medicine’nin Kapsamlı Epilepsi Programını yönetmektedir. 

Kariyer

Dr. Kayyali, Sidra Medicine’deki görevinden önce Missouri-Kansas City Üniversitesinde Pediyatrik Nöroloji Yardımcı Doçenti olarak görev yapmaktaydı. Bundan önce ise Missouri’deki Children’s Mercy Hastanesinde Kapsamlı Epilepsi Merkezi ortak kuruculuğunu yapmıştır.

Dr. Kayyali; pediyatrik nöroloji, klinik nörofizyoloji ve epilepsi alanlarında Amerikan Psikiyatri ve Nöroloji Kurulu sertifikasına sahiptir.

Tıp eğitimini Halep Üniversitesinde, pediyatrik nöroloji ihtisasını ise ABD’nin Missouri eyaletindeki Children’s Mercy Hastanesinde tamamlamıştır. ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland Clinic’te epilepsi ve klinik nörofizyoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır.

  

Sidra uzmanları

Dr. Mohamed Hendaus-Rahal 

Kıdemli Uzman Doktor 

Genel Pediyatri

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: büyüme geriliği dahil olmak üzere çocuklarda büyüme ve gelişme, göğüs enfeksiyonları ve bronşiolit, idrar yolu enfeksiyonları, beyin ve eklem enfeksiyonları, genel pediyatri ile ilgili hastalıklar.

Genel Pediyatri

Dr. Mohamed Hendaus Rahal, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’in Genel Pediyatri bölümünde Kıdemli Uzman Doktordur.

Dr. Hendaus-Rahal’ın uzmanlık alanı, birden fazla tıbbi rahatsızlığı olan çocuklardır. Ayrıca çocuklarda büyüme ve gelişme, büyüme geriliği, göğüs enfeksiyonları ve bronşiolit, idrar yolu enfeksiyonları, beyin ve eklem enfeksiyonları ve genel pediyatrik hastalıklar konusunda uzmandır.

Aynı zamanda Katar’da teknoloji kullanımı gerektiren ve tıbbi açıdan kompleks rahatsızlıkları olan çocuklar için koordine biçimde bakım sağlayan multidisipliner Pediatrics Complex Care programında da görev almaktadır. Sidra Medicine’de uluslararası pediyatri hastalarının kabulünde görev almakta ve hastalara koordineli ve etkili bir tedavi sağlamak için farklı alt uzmanlık ekipleriyle iş birliği yapmaktadır.

Kariyer

Dr. Hendaus-Rahal, Katar’da yaşamaya başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri’ndeki akademik kurumlarda deneyim kazanmıştır.

Dr. Hendaus-Rahal, eğitimini Illinois Üniversitesindeki Chicago Tıp Fakültesinde ve Mount Sinai Hastanesinde almıştır. Amerikan Pediyatri Kurulu ve Amerikan Tıpta Uzmanlık Kurulu sertifikalarına sahiptir.

  

Sidra uzmanları

Dr. Olivier Ghez

Bölüm Başkanı

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: yenidoğan, pediyatrik ve yetişkin konjenital kalp cerrahisi, aort ve mitral kapak onarımı, triküspit kapakta Ebstein anomalisi için cone tipi onarım.

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi

Dr. Olivier Ghez, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’nin Kalp Merkezi’nde Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanıdır. Nisan 2018’de bu göreve atanan Dr. Ghez ve girişimsel kardiyologlardan oluşan son derece uzman ekibi, kalp cerrahisine yenilikçi karma ve kozmetik yaklaşımlar getirmektedir.

Dr. Ghez yenidoğan, pediyatrik ve yetişkin konjenital kalp cerrahisinde, özellikle konjenital hastalıklar için kompleks aort ve mitral kapak onarımları ve triküspit kapakta Ebstein anomalisi için cone tipi onarım gibi kompleks kalp anomalilerinde uzmanlaşmıştır.

Dr. Ghez; çocuklarda ameliyat, simülasyon ve dolaşım desteği de dahil olmak üzere konjenital kalp hastalığı olan hastaların bakımını geliştirmek için çeşitli araştırma projelerinde yer almaktadır. Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Dergisi ve diğer yayınlar için düzenli olarak hakemlik yapmaktadır.

Kariyer

Dr. Ghez, Sidra Medicine’deki görevinden önce Birleşik Krallık, Londra’daki Royal Brompton Hastanesinde pediyatrik kalp cerrahisi ekibinin lideri olarak görev yapmıştır. 10 yıllık görev süresi boyunca 1500’den fazla yeni doğan bebek, çocuk ve gençte gerçekleştirdiği başarılı kalp ameliyatlarıyla ITV/Sun Special Recognition Health Star Ödülüne layık görülmüştür.

Dr. Ghez, Fransa’daki Aix-Marseille Üniversitesinde eğitim almıştır. Bunun yanı sıra Marsilya’daki Çocuk Hastanesi, Fransa’daki College of Thoracic and Cardiovascular Surgery, İngiltere’deki Great Ormond Street Hastanesi ve ABD’deki Harvard Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi almıştır. Tıp eğitimini Fransa’daki Aix-Marseille II Üniversitesinde ve yüksek lisans eğitimini Paris Diderot Üniversitesinde fizyoloji ve dolaşım biyolojisi alanında tamamlamıştır. Aynı üniversitelerden konjenital kalp cerrahisi, ekstrakorporeal dolaşım ve mikrocerrahi araştırmaları gibi uzmanlık alanlarında çeşitli eğitimler almıştır. 

  

Sidra uzmanları

Prof. Khalid Hussain 

Bölüm Başkanı

Endokrinoloji ve Diyabet

Sidra Medicine, Katar

Uzmanlık alanları: hipoglisemi ve diabetes mellitus gibi çocukluk çağı glikoz bozuklukları (özellikle nadir görülen diyabet türleri).

Endokrinoloji ve Diyabet

Prof. Khalid Hussain, Katar Devleti’nde bulunan kadın ve çocuk hastanesi Sidra Medicine’de Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölüm Başkanıdır. Dr. Hussain’in uzmanlık alanı, şiddetli hipoglisemi ve diabetes mellitus gibi çocukluk çağı glikoz bozukluklarıdır.

Dr. Hussain, 2016 yılında Sidra Medicine’e katılmasından bu yana, endokrin rahatsızlıkları olan tüm çocuklara bakım sağlayan multidisipliner bir ekibe (danışman endokrinologlar ve diyabet uzmanları, insülin pompası uzmanları, endokrin hemşireleri, diyabet eğitimcileri ve son derece uzman diyetisyenler) liderlik ettiği klinik endokrin ve diyabet hizmet birimini kurmuştur. Bu birim, tedavilerinde ileri teknoloji kullanılan tüm diyabet türlerine sahip çocuklar için uzman klinikler içermektedir.

Dr. Hussain, Sidra Medicine’de çocukluk çağı diyabetinin epidemiyolojisini, biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarını anlamaya odaklanmaktadır. Ayrıca Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ve Sidra Dahili Araştırma Fonu (SIRF) tarafından finanse edilen ulusal bir diyabet araştırma programına öncülük etmektedir.

Dr. Hussain, çocukluk çağı hipoglisemisi ve nadir görülen diabetes mellitus türleri alanında uluslararası düzeyde tanınan bir uzmandır. Hipoglisemi ve diabetes mellitus ile ilgili birçok yeni bozukluk keşfetmiştir. Glikoz fizyolojisi alanında NEJM, Science, Nature Genetics, Cell Metabolism, EMBO, JCI, PNAS, HMG, AJHG, Diabetes, Diabetologia ve JCEM gibi saygın dergilerde 400’den fazla hakemli makalesi yayımlanmıştır.

Kariyer

Dr. Hussain, Sidra’daki görevinden önce Birleşik Krallık’ın Londra şehrindeki Great Ormond Street Çocuk Hastanesinde Pediyatrik Endokrinoloji alanında Fahri Danışman olarak görev yapmış ve University College London Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Pediyatrik Metabolik Endokrinoloji Profesörü olarak çalışmıştır.

Dr. Hussain, tıp eğitimini İskoçya’daki Glasgow Üniversitesinde tamamladıktan sonra Londra’da (Great Ormond Street Çocuk Hastanesi) ve Avustralya’da (Monash Tıp Merkezi, Melbourne) neonatoloji, metabolik tıp ve pediyatrik endokrinoloji alanlarında uzmanlık eğitimi almıştır.

Sidra uzmanları